BEE Bible School International

logo-trans-text-5.png

BEE Bible School is een instelling met een ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

KvK nummer: 27350816  |  RSIN ANBI: 821109297


© Copyright Stichting BEE Bible School
All rights reserved